Про нас

Громадська організація «Інноваційні обрії України» є організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань.
Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист наукових, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів членів організації та громадян, збереження української мови, пропагування патріотизму.
Для виконання та досягнення основної мети Організація діє за такими напрямами, у порядку, встановленому чинним законодавством:

  • сприяє збереженню української культури, традицій, мови;
  • популяризує на регіональному та міжнародному рівні національно-культурної, наукової та освітньої спадщини української нації;
  • сприяє у виданні навчальної, методичної та просвітницької літератури (довідників, методичних посібників тощо) українською мовою для подальшого використання в дошкільних та позашкільних закладах, закладах середньої та вищої освіти;
  • підтримує роботу національно-фольклорних колективів та національно-культурних музеїв регіону;
  • підтримує та зміцнює культурні зв’язки з іншими національно-культурними громадськими організаціями України та зарубіжжя;
  • сприяє розвитку міжнародних зв’язків та співпраця з іншими національно-культурними організаціями;
  • залучає студентську та учнівську молодь до участі в організації різноманітних заходів з метою задоволення їх духовних потреб та гармонійного розвитку особистості, розвитку національно-патріотичного духу сучасної молоді;
  • співпрацює з державними та неурядовими організаціями з питань освіти, науки, культури та розвитку національних традицій тощо.

Членство в Організації є добровільним. Членами громадської організації «Інноваційні обрії України» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, які підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.