Установчі збори засновників

Установчі збори засновників

ГРОМАДСЬКО1Ї ОРГАНІЗАЦІЇ «ІННОВАЦІЙНІ ОБРІЇ УКРАЇНИ»

  

« 22 »  12  2017 р.      

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про утворення громадської організації з значенням мети її діяльності.
  2. Про визначення найменування та скороченого найменування громадської організації.
  3. Про затвердження статуту громадської організації.
  4. Про обрання керівника громадської організації та заступника.
  5. Про визначення особи, яка має право представляти громадську організацію «Інноваційні обрії України» для здійснення реєстраційних дій.