Використання інтерактивного плакату як засобу візуалізації

29 травня 2020 р. відбувся науково-практичний круглий стіл для філологів «Використання інтерактивного плакату як засобу візуалізації навчального та художнього матеріалу у філологічній освіті», присвячений новітнім тенденціям викладання української та зарубіжної літератури в середній та вищій школі.

Круглий стіл було проведено доцентом кафедри української і зарубіжної літератури Землянською А.В., яка запропонувала методичні рекомендації з використання інтерактивного плакату в курсі літератури, ознайомила з інтернет-ресурсами для створення цього засобу візуалізації, представила результати роботи студентів – майбутніх учителів зарубіжної літератури – над розробкою інтерактивного плакату та аналіз їхніх проєктів.

 

 

Увагу було акцентовано на поєднанні словесного та візуального (аудіо-, відеозаписів, картин, ілюстрації, фотодокументів тощо) контенту, що сприяє критичному відбору, осмисленню матеріалу, його структуруванню.

 

 

Таким чином, працюючи над створенням інтерактивного плакату за прочитаним художнім текстом, здобувачі освіти не лише закріплюють та поглиблюють результати навчання з теорії та історії літератури, літературної критики, а й набувають практичних навичок з методики навчання літератури, підвищують, як учителі-словесники, свою педагогічну кваліфікацію.

 

Інформацію підготувала доцент Землянська А.В.