Науковий семінар «Базові ресурси для науковця»

На сьогодні наукова активність викладача є обов’язковим компонентом його професійного зростання та конкурентоспроможності. Імідж науковця залежить від багатьох факторів, зокрема публікаційної активності, кількості цитувань у різноманітних базах даних, участі у наукових проектах та заходах. Одним із засобів оприлюднення власних наукових досягнень є реєстрація у наукових електронних ресурсах та постійна актуалізація внесеної туди інформації.

 

Саме формуванню іміджу науковця та ознайомленню з відомими вітчизняними та зарубіжними  науковими ресурсами був присвячений науковий семінар, що був проведений 09 березня 2021 року на кафедрі «Комп’ютерні науки». Спікер семінару, доцент Сергій Шаров, продемонстрував різноманітні ресурси для науковця. На прикладі власних профілів у Google Академії, Publons, ResearchGate, Orcid він поділився цінними порадами щодо публікаційної активності та підтримки в актуальному стані індивідуальних профілів науковця.

 

 

Корисним ресурсам для підвищення наукової обізнаності теж було приділено увагу. Викладачі кафедри під час дискусії обговорили можливості ресурсу «Бібліометрика української науки», репозиторіїв ЗВО на базі eprints та elar, ranking web of universities та інших корисних Internet-ресурсів.

 

 

 

Наприкінці семінару спікер дав відповіді на запитання учасників. Викладачі кафедри обговорили результати семінару, намітили напрямки подальшої роботи. В перспективі, наступний науковий семінар буде присвячений використанню можливостей ресурсів Scopus та WOS.