Збірник Українські студії в європейському контексті отримав ISSN

Друковане періодичне видання "Українські студії в європейському контексті" (cерія та номер свідоцтва про державну реєстрацію КВ 24367-14207Р від 20.02.2020 р.) зареєстроване в мiжнароднiй базi даних перiодичних видань та присвоєно:

ISSN 2710-3730.

Key-title: Ukraïnsʹkì studìï v êvropejsʹkomu kontekstì