Участь у Міжнародній науково-практичній конференції

14-15 травня 2021 р. викладачі кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного професор Шарова Т.М., доцент Землянська А.В. та доцент кафедри комп’ютерних наук Шаров С.В. взяли участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід».

 

Протягом двох днів провідні фахівці та молоді дослідники обговорювали важливі питання академічної доброчесності, ділилися досвідом підвищення рівня обізнаності студентської та учнівської молоді з питаннями академічної культури, контролю та корегування ступеня її сформованості. Доктор філологічних наук, професор Шарова Т.М. у своєму виступі на пленарному засіданні зауважила на важливості дотримання принципів академічної доброчесності у добу цифровізації, розповіла про масові онлайн-курси, присвячені цій темі.

 

 

Доцент Шаров С.В. подав на секційному засіданні аналіз інформаційних ресурсів та програмного забезпечення для перевірки академічних текстів на плагіат.

 

 

Доцент Землянська А.В. ознайомила із сучасними тенденціями в академічній культурі  здобувачів вищої освіти.

 

 

Конференція проводилася кафедрою української мови і літератури Сумського державного педагогічного університетом імені А.С. Макаренка  в рамках проєкту Erasmus+ спільно з вітчизняними та міжнародними партнерами: Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Всеукраїнською громадською організацією «Українське товариство сприяння соціальним інноваціям», Університетом імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина),  Ланчжоуським університетом (Китай), Інститутом розвитку освіти імені Абдурахмана Джамі, (Таджикистан) та ін.

 

У програмі заходу, окрім доповідей учасників, були презентовані науково-дослідні та грантові проєкти за темою, збірника студентських есе «Цінності академічної доброчесності» та «Інформаційного вісника», творчі проєкти учнів загальноосвітніх шкіл та случахів МАН, присвячені питанням академічної доброчесності тощо.

 

Обговорення важливих актуальних для освітньої та наукової спільноти тем дозволяє спільно розробляти стратегію підвищення рівня обізнаності громадськості з основними принципами і положеннями академічної доброчесності та підвищувати рівень академічної культури.