Збори членів громадської організації від 26.11.21

ПРОТОКОЛ №19
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ІННОВАЦІЙНІ ОБРІЇ УКРАЇНИ»
   
« 26»  11  2021 р.                                                       м. Мелітополь      

Голова: Шарова Т.М.
Секретар: Скиданенко А.С. 
Реєстр присутніх, які беруть участь у зборах (додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.    Про проведення тренінгів на Базі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.  
2.    Про створення Гугл форми для оновлення складу ГО «Інноваційні обрії України».