Реєстрація на МКТ та МТНК для вступу в магістратуру

У 2022 році вступ для здобуття ступеня магістра передбачає складання магістерського комплексного тесту з іноземної мови та права (МКТ) або магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК).

Для вступу на спеціальності «Право» та «Міжнародне право» на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) потрібно скласти магістерський комплексний тест. 

Для вступу на спеціальності галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра потрібно скласти магістерський тест навчальної компетентності.

Обов’язковою умовою складання МКТ та МТНК для вступу в магістратуру є реєстрація вступника.

Реєстрація для складання магістерського комплексного тесту та магістерського тесту навчальної компетентності триватиме з 9:00 27 червня до 18:00 18 липня.

Для реєстрації вступник має надіслати на електронну адресу приймальної комісії чи на інший визначений закладом канал зв’язку скановані копії (фотокопії) таких документів:

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (додаток 1);

  • документа, що посвідчує особу;

  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);

  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (додаток 4 до Порядку організації та проведення вступних випробувань) – (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);

  • медичного висновку за формою первинної облікової документації  № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов).

 

Джерелоhttp://osvita.ua/