Участь членів ГО «Інноваційні обрії України» в Міжнародній конференції

27 жовтня 2022 року відбулась міжнародна науково-практична конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», організаторами якої був Національний університет „Острозька академія”, факультет романо-германських мов, кафедра індоєвропейських мов, а також науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції».

Від громадської організації «Інноваційні обрії України» до конференції долучилась Тетяна Шарова, яка виступила на пленарному засіданні. Під час конференції обговорювались такі тематичні напрямки:

1.   Лінгводидактика та соціолінгвістика.

2.   Когнітивна лінгвістика та прагматика.

3.   Проблеми лінгвістики тексту та дискурсу.

4. Фонетична, лексична та граматична системи мови та методи їх досліджень.

5.   Стилістика та інтерпретація тексту.

6.   Мова в діалозі культур.

7. Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетентності.

8. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.

9. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі.

Доповідь доктора філологічних наук, професора, головного наукового співробітника Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Тетяни Шарової «Комунікація зі здобувачами в умовах воєнного стану: підготовка до інтелектуальних змагань» супроводжувалась цікавою графічною презентацію про комунікацію зі здобувачами освіти в умовах воєнного часу, зокрема під час підготовки до інтелектуальних змагань.

 

 

Цікавими на конференції були інші доповіді учасників, які також презентували власні напрацювання:

Сольська Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Тема виступу: Тенденції у реалізації фонеми /r/ у сучасному німецькому спонтанному мовленні.

Левчук Павло Григорович, доктор гуманітарних наук у дисципліні мовознавство, ад'юнкт, Інститут славістики Польської академії наук, Польща. Тема виступу: Національна ідентичність українських біженців в Польщі.

Труба Ганна Миколаївна, доцент, докторант кафедри української мови, доцент кафедри прикладної лінгвістики, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.

Тема виступу: Категорія становості як важливий чинник лінгвістичного вираження освітянського мережевого дискурсу.

Ткач Людмила Олександрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Тема виступу: Зенон Кузеля – видатна постать української філології (до 140-річчя від дня народження).

Кулешір Марія Миколаївна, викладач, Київський національний лінгвістичний університет.

Тема виступу: Версатильність творчості Дж. Віндема.

Яремко Лілія Миколаївна, доцент кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси, Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів). Стипендіатка Інституту Славістики ПАН. (Варшава).

Тема виступу: Образ жінки-воячки в українському фольклорі.

 

 

По завершенню виступів від учасників Міжнародної науково-практичної конференції лунали слова-вдячності на адресу організаторів. У цей непростий для нашої країни час науковці находять в собі сили тримати освітянський та науковий фронт та пропагувати українську науку.

 

Інформацію підготувала Тетяна Шарова