Бренд науковця у цифровому світі: члени ГО підвищили свою кваліфікацію

21-25 листопада 2022 р. члени ГО «Інноваційні обрії України», викладачі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, професор Шарова Т.М., доцент Землянська А.В. та доцент Землянський А.М. пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації «Бренд науковця у цифровому світі» від ВГО «Інноваційний університет» та Офісу підтримки вченого.

 

 

Метою програми було опанування вміннями й навичками презентації цілей та результатів власних дослідницьких проєктів перед інвесторами, владою та громадськістю; створення і просування власного бренду. Своїми напрацюваннями з більш ніж 500 учасниками ділились провідні фахівці наукових та освітніх установ України, які мають значний досвід у маркетинговій діяльності, в галузі створення іміджу та промоції закладу освіти,  цифровізації освіти, соціальної та політичної психології тощо:

-  Дмитро Чумаченко – к.т.н., доцент кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; член експертного комітету з питань розвитку штучного інтелекту Міністерства цифрової трансформації України; член галузевої експертної ради «Інформаційні технології» НАЗЯВО;

- Неля Лебідь – к.психол.н., доцент, координатор впровадження Всеукраїнської школи онлайн від ГС «Освіторія»;

 

- Сергій Касян – к.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Дійсний член Української асоціації маркетингу;

- Анна Яцишин – д.пед.н., провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Інститут цифровізації освіти НАПН України;

- Тарас Котик – засновник рекрутингової компанії Talent Connect, що спеціалізується на пошуку та підборі висококваліфікованих фахівців в Україні;

- Ірина Дегтярьова – к.філол.н., PhD з політичних наук та адміністрування, SGH Warsaw School of Economics, Фундація польських ректорів;

 

 

- Ірина Губеладзе – д.психол.н., завідувач лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

 

 

Завершувало програму індивідуальне творче завдання,  за яким учасники мали використати результати свого навчання.

Подібні програми дають можливість сучасним науковцям усебічно розвиватись і відкрито заявляти про себе та свою діяльність, налагоджувати нові зв’язки, генерувати ідеї  та будувати спільні проєкти.

Інформацію підготувала доцент А.В. Землянська