Міжнародне стажування у Словаччині

Кандидатка філологічних наук, членкиня ГО «Інноваційні обрії України» Наталія Кобилко пройшла міжнародне стажування у Вищій школі менеджменту безпеки в Кошицях (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach). У цьому навчальному закладі відбувається  підготовка фахівців із фінансової, екологічної, транспортної, авіаційної та кібербезпеки. Серед учасників стажування були науково-педагогічні працівники з Харкова, Києва та Львова. Тема навчання – «Сучасні зміни, специфічні та відмінні риси системи вищої освіти в країнах Європейського Союзу».

 

 

Слухачі разом із лектором, доктором економічних наук, професором Ігорем Брітченком, розглянули такі питання: особливості європейської вищої освіти (на прикладі Словаччини, Польщі та Болгарії); організація навчального процесу у вишах; підготовка та вимоги до отримання наукових ступенів і вчених звань у країнах Європи; академічна мобільність та академічна доброчесність.

 

 

Також професор Ігор Брітченко проконсультував викладачів щодо визнання українських наукових ступенів і вчених звань за кордоном, дав поради з публікації статей у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Учасники стажування мали можливість ознайомитися з матеріально-технічною базою університету, лекційними залами, науковою бібліотекою. За результатами навчання Наталія Кобилко отримала міжнародний сертифікат підвищення кваліфікації в обсязі 180 год (6,0 кредитів ECTS).

 

 

Підготувала Наталія Кобилко