Співробітництво в дії

Викладачі кафедри української і зарубіжної літератури, майже всі з яких є членами ГО «Інноваційні обрії України», активно співпрацюють із представниками інших закладів вищої освіти, зокрема із викладачами філологічних дисциплін. Ця взаємодія провадиться у таких напрямках:

  • обмін найновішими досягненнями у галузі науки, освіти, методики викладання дисциплін;
  • спільне проведення наукових і навчально-методичних заходів;
  • підвищення кваліфікації, стажування тощо.

Так, у рамках наукової діяльності 04 березня 2020 року відбулася ділова зустріч представників кафедри української і зарубіжної літератури МДПУ імені Богдана Хмельницького, гарантів освітньо-професійних програм «Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література» на освітніх ступенях бакалавра і магістра, доцентів Шарової Т.М. та Землянської А.В. із кандидатом філологічних наук, старшим викладачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ Кобилко Н.А.

 

 

Під час зустрічі було обговорено нові вимоги до вищої освіти, підготовки здобувачів із філологічних дисциплін на гуманітарних і технічних спеціальностях, особливості впровадження наукових здобутків викладачів у навчальні дисципліни, намічено стратегію наукової співпраці. Кобилко Н.А. наголосила на важливості проведення міжуніверситетських наукових і творчих конкурсів, конференцій і семінарів, на яких здобувачі можуть продемонструвати свої результати навчання і компетентності. Зокрема, було обговорено основні результати Всеукраїнського конкурсу есе «Мій Шевченко», організатором якого була ГО «Інноваційні обрії України» і в якому взяли участь студенти Харківського національного університету внутрішніх справ та Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж транспортних технологій» під керівництвом Кобилко Н.А.

Наостанок було домовлено продовжувати співробітництво у різних напрямках та посилювати наукову складову освітнього процесу і загальну мовну і культурну підготовку здобувачів професійної та вищої освіти через залучення до наукової діяльності в галузі літературознавства.

 

Підготувала доцент Землянська А.В.