Використання скрап-проєктів

Метод створення скрап-проєктів – дуже гарний спосіб підсумувати певну тему чи розкрити особливості окремого образу, стилю митця, літературної школи тощо. На семінарських заняттях із зарубіжної літератури доцент кафедри української і зарубіжної літератури Землянська А.В. активно впроваджує технології handmade, зокрема створення скрап-проєктів у техніці кардмейкінгу. 

Так, наприклад, 5.03.2020 р., на занятті, присвяченому французькій та російській поезії межі ХІХ-ХХ ст. цікаві доповіді-презентаціі студентів про яскравих представників різних літературних течій і напрямів (С. Єсеніна, М. Цвєтаєву, В. Маяковського, А. Ахматову, А. Рембо, П. Верлена та ін.) супроводжували декламацією їхніх поезій та представленням листівок ручної роботи за технологією кардмейкінгу – власних скрап-проєктів. За допомогою різних фрагментів, які нашаровувались та стилістично оформлювались на аркуші паперу, поєднання кольорів і форм, ретельному відбору словесного наповнення здобувачі передавали суть літературної течії, виражали особливості творчості митця та розкривали його особистість. Заняття набуло форми камерного засідання літературного салону/клубу/школи початку минулого століття.

Така форма роботи дозволяє продемонструвати, що література - жива стихія, зі своіми злетами і трагедіями, переможцями і переможеними. А для майбутніх учителів-філологів – це простір для педагогічних експериментів, набуття практичного досвіду!

 

Підготувала доцент Землянська А.В.