Віртуальні можливості Програми Online Professional English Network (OPEN)

Розвиток та удосконалення власних навичок навчання впродовж життя (Lifelong Learning) та навчання в масштабі життя (Lifewide Learning) стало нормою для викладачів і вчителів.

Упродовж весняного семестру (Spring 2023, травень-липень) член ГО "Інноваційні обрії України" та TESOL Faculty United for Ukraine Остап Бодик, завідувач кафедри англійської філології Маріупольського державного університету, у рамках Програми OPEN (спонсорується Державним департаментом США), розробленої академічними установами США та експертами в галузі викладання англійської мови для носіїв інших мов (TESOL), пройшов навчання за двома онлайн-курсами.

 

Курс «Викладання граматики комунікативно» (Teaching Grammar Communicatively) (надано World Learning, Inc.), розроблений для викладачів англійської мови (АМ) з метою дослідження адаптації граматики АМ для задоволення потреб здобувачів освіти. Програма фокусується на інтеграції навчання граматиці з навчанням мовним навичкам, вивченні граматики на основі завдань (task-based grammar learning) та різних стратегіях виправлення помилок. Також зосереджується увага на різних труднощах, із якими учні/студенти можуть зіткнутися під час вивчення граматики АМ, а також на адаптації методики навчання граматики АМ щодо покращення мовно-мовленнєвих навичок здобувачів освіти.

 

 

 

 Другий курс «Використання освітніх технологій на заняттях англійської мови» (Using Educational Technology in the English Language Classroom) (надано Університетом штату Айова, США (Iowa State University)) призначений для підготовки фахівців TESOL щодо інтеграції інструментів вивчення мови у процес викладання англійської мови, зокрема від ознайомлення з технологічним інструментарієм до його використання у вивченні/викладанні АМ та оцінки відповідності технологічного інструменту для конкретного контексту, а саме формування, розвитку та удосконалення мовленнєвої компетентності (аудіювання (слухання і розуміння), читання, говоріння і письмо) здобувачів освіти.

 

 

 Не менш цікавим є і курс «Онлайн навички дистанційного навчання» (Online skills for remote teaching) (надано Британською Радою (British Council)), що спрямований на розвиток навичок освітян, необхідних для того, щоб здобувачі освіти були успішними в дистанційному навчанні, а саме: 1) визначення корисних та ефективних підходів до навчання/викладання дистанційно, 2) планування дистанційних уроків/занять, визначення відмінностей між онлайн- та офлайн-навчанням/викладанням, адаптація навчальних матеріалів та створення спільних завдань щодо заохочення/мотивування учнів/студентів до мовленнєвої діяльності у віддаленому класі; 3) управління класом, що допоможе керувати здобувачами освіти за допомогою різноманітних інструментів і процесів, а також і розвинути навички надання та отримання відгуків під час дистанційного навчання.

 

 

Неформальна освіта, як відомо, не тільки удосконалює професійні навички освітян, але ще й надає прекрасні можливості реалізувати їх в освітньому процесі, інтегрувати здобутий інструментарій у навчальні програми та наповнити корисностями власні дистанційні курси.

 

Інформацію підготував доцент Остап БОДИК